2021

Calendar

2.UWT

Switzerland

Tour de Suisse

06-06-2021 – 13-06-2021

NC

Netherlands

National Championships – ITT

16-06-2021

NC

Netherlands

National Championships – Road Race

20-06-2021

Olympics

Japan

Olympic Games – Road Race

24-07-2021

Olympics

Japan

Olympic Games – ITT

28-07-2021

2.UWT

Belgium

Benelux Tour

30-08-2021 – 05-09-2021

WC

Belgium

World Championships – ITT

22-09-2021